Doradca w dziale blacharsko-lakierniczym – praca w Katowicach

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Obsługa Klientów w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych
 • Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkód
 • Wykonywanie oględzin pojazdów
 • Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w przedmiocie rozliczania szkód.
 • Regularna weryfikacja rozliczeń prowadzonych zleceń

WYMAGANIA

 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość sytemu Audatex
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wysoka kultura osobista
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość zagadnień związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych

OFERUJEMY

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Stałe wynagrodzenie i system premiowy
 • Dobrą atmosferę w pracy oraz zgrany zespół współpracowników
 • Konieczne narzędzia pracy
 • Wynagrodzenie w zakresie 4 500 zł -18 000 brutto

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest Przedsiębiorstwo Euro – Kas S.A. z siedzibą w Katowicach (ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467). Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych Pana Artura Góreckiego. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych możesz kierować na e-mail: iod@eurokas.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na
  stanowisko pracy na jakie złożyłeś aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy ADO w zakresie swoich
  obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie aplikowałaś/eś nie dłużej niż 12 miesięcy lub/i do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 36 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia, czy to Ty jesteś uprawniony, możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy ( Art. 221 §1) spowoduje niemożność wzięcia udziału
  w rekrutacji.