Mechanik – praca w Gliwicach lub Katowicach

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Wykonywanie diagnoz i napraw zgodnie ze zleceniem serwisowym
 • Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna pojazdów
 • Weryfikacja stanu technicznego pojazdu po naprawie
 • Opisywanie wykonywanych czynności oraz zużytych części
 • Wyszukiwanie rozwiązań technicznych oraz części zamiennych

WYMAGANIA

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Wysoka kultura osobista
 • Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Nastawienie na wyniki pracy
 • Wytrwałość, samodzielność, odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu
 • Znajomość branży motoryzacyjnej

OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Szkolenia produktowe oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w doświadczonym zespole
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • Przyjazną atmosferę

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest Przedsiębiorstwo Euro – Kas S.A. z siedzibą w Katowicach (ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467). Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych Pana Artura Góreckiego. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych możesz kierować na e-mail: iod@eurokas.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na
  stanowisko pracy na jakie złożyłeś aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy ADO w zakresie swoich
  obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie aplikowałaś/eś nie dłużej niż 12 miesięcy lub/i do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 36 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia, czy to Ty jesteś uprawniony, możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy ( Art. 221 §1) spowoduje niemożność wzięcia udziału
  w rekrutacji.