Budowa abonenckiej stacji transformatorowej 630 kW – rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót polegających na budowie abonenckiej stacji transformatorowej 630 kW przy ul. 73 Pułku Piechoty 1 w Katowicach.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Euro-Kas SA informuje, że zgodnie z p.17 Zapytania, w dniu 09.05.2022 r., o godz. 9:00 nastąpiło otwarcie ofert w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót polegających na budowie abonenckiej stacji transformatorowej 630 kW przy ul. 73 Pułku Piechoty 1 w Katowicach.

W wyniku analizy ofert, w oparciu o kryteria wskazane w p. 16 Zapytania, najwyżej oceniona została oferta opiewająca na kwotę 362 950 zł netto, złożona przez:

GRUPĘ STALBET Beata Szybka
41-709 Ruda Ślaska
Ul. Hallera 18A

Oferta została przyjęta.

Pozostałym oferentom dziękujemy za oferty.

 

W imieniu Zarządu Przedsiębiorstwa Euro-Kas SA,

Henryk Kałwa